Feeds:
Articole
Comentarii

Sfânta Mănăstire Sfântul Ioan Evanghelistul şi Sfânta Cuvioasă Eufrosina
Localitatea Cornu, judeţul Prahova
Cod fiscal: 23781385
Cont RO27RNCB0208100742280001/BCR-Câmpina

Prin rânduiala Bunului Dumnezeu, în anul 2008 s-a finalizat ctitoria mănăstirii din judeţul Prahova, localitatea Conu, aşezată pe vârful unui deal retezat şi excavat.

Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, aici s-a înfiinţat Sfânta Mănăstire Sfântul Ioan Evanghelistul şi Sfânta Cuvioasă Eufrosina, ca mănăstire de maici, având în prezent un număr de 10 măicuţe şi un părinte duhovnic.

Măicuţele încearcă să facă faţă nevoilor fireşti oricărui început, când cu anevoie se adună cele de minimă trebuinţă.

Locul deşi micuţ, este frumos şi liniştit. Însă, la scurt timp după inaugurare, a apărut o situaţie mai grea: în spatele chiliilor s-au declanşat alunecări de teren şi s-a format o râpă. La început ea rupsese doar un colţ din mal, dar acum după doar câteva luni, s-a lărgit cât tot ansamblul de chilii şi s-a apropiat ameninţător, la 3 metri de ele.

În noiembrie 2008, Primăria locală a început o lucrare de consolidare cu nădejdea că terenul se va stabiliza. Lucrarea nu a putut fi însă finalizată până în prezent şi sunt semne că alunecarea de teren nu s-a oprit.

În această situaţie orice ajutor este binevenit.

Dacă vreţi, şi dumneavoastră ne puteţi ajuta:

dacă sunteţi salariat şi plătiţi impozit pe salariu către stat, ştiţi că 2% din aceştia intră în visteria statului, care dispune de ei după cum consideră; puteţi cere ca aceşti 2% să fie viraţi în contul Mănăstirii Sf. Ioan Evanghelistul şi Sf. Cuv. Eufrosina (vedeţi antet) şi astfel ne ajutaţi prin sponsorizare, fără să faceţi nici o cheltuială;
dacă nu daţi o destinaţie precisă acestor 2%,direcţionarea lor se face automat de stat.

Dacă veţi dori să ne ajutaţi şi să deveniţi sponsorul nostru, trebuie doar să completaţi formularul [formular tip] cu datele dumneavoastră de identificare în calitate de contribuabil, apoi cu cele ale mănăstirii noastre ca beneficiar şi să-l depuneţi la Circa Financiară de care aparţineţi, până cel mai târziu 15 mai 2009. E bine totuşi să mergeţi mai din timp, ca să evitaţi aglomeraţia la ghişee.

Vă rugăm să spuneţi şi celor apropiaţi: rude, prieteni, colegi, vecini că poate vor şi dânşii să ne ajute.

Vă încredinţăm de rugăciunile noastre,

Stareţă,
Monahia Parascheva Bîgu

Reclame